Воведна работилница за проектот 'Living Spaces - Живи Простори'

На 18.01.2020 се одржа воведната работилница за проектот 'Living Spaces - Живи Простори', кој е во соработка со ЦКРСМ Општинска организација Гази Баба - Скопје.

Цели на проектот се:

  • Трансформација и обновување на неискористени или напуштени простори

  • Активно вклучување на младите и на лицата со помалку можности

  • Надоградба на личните вештини кај младите

Проектот е заеднички меѓународен проект на ЦЕТ Платформа заедно со организациите Associació PROSEC и BASURAMA од Шпанија и Walk Together од Бугарија кој е финансиски поддржан од програмата Еразмус+ на Европската Унија преку Клучната Акција 2: Стратешки партнерства.

Следете нѐ за повеќе информации околу проектот и наредни работилници.