Стручна служба

Здравко Георгиевски

Секретар на ООЦК Гази Баба

Васе Трајков

Стручен соработник за Прва помош, социјално-хуманитарна дејност и крводарителство

Елена Николовска

Координатор на млади на ООЦК Гази Баба